logo

Thuê Xe 45 Chỗ Tháng

Thuê xe 45 chỗ Univer theo tháng

Thuê xe 45 chỗ Univer theo tháng

  • Số Km: 2600 Km
  • Giá thuê 1 tháng: 65.000.000
  • Số ngày sử dụng: 26 Ngày / 1 Tháng
Thuê xe 45 chỗ Space theo tháng

Thuê xe 45 chỗ Space theo tháng

  • Số Km: 2600 Km
  • Giá thuê 1 tháng: 52.000.000 VNĐ
  • Số ngày sử dụng: 26 Ngày / 1 Tháng
Thuê Xe 45 Chỗ Hi Class Theo Tháng

Thuê Xe 45 Chỗ Hi Class Theo Tháng

  • Số Km: 2600 Km
  • Giá thuê 1 tháng: 53.000.000 VNĐ
  • Số ngày sử dụng: 26 Ngày / 1 Tháng
Facebook
Google +
Support
swiscoin việt nam
Dịch vụ thiết kế phần mềm đa cấp hoàn hảo
HỖ TRỢ 01 HỖ TRỢ 02 HỖ TRỢ 01 HỖ TRỢ 02