logo

Bảng Giá

Bảng giá thuê xe 45 chỗ du lịch

Bảng giá thuê xe 45 chỗ du lịch

  • Tuyến Đường: Xuất phát từ Hà Nội
  • Số Km: Tùy thuộc từng thời điểm
Bảng giá thuê xe 45 chỗ theo tháng

Bảng giá thuê xe 45 chỗ theo tháng

  • Tuyến Đường: Nội và ngoại thành Hà Nội
  • Số Km: 2600km
Bảng giá thuê xe 45 chỗ cưới

Bảng giá thuê xe 45 chỗ cưới

  • Nội thành không chờ ăn: 3.500.000 vnđ
  • Ngoại thành: Liên hệ 0912 126 555
  • Ngoài giờ: 200.000 vnđ
Facebook
Google +
Support
swiscoin việt nam
Dịch vụ thiết kế phần mềm đa cấp hoàn hảo
HỖ TRỢ 01 HỖ TRỢ 02 HỖ TRỢ 01 HỖ TRỢ 02